سفارش تبلیغ
صبا ویژنولنتاین - یه دل خسته

به نام خدای مهربونی ها

 

دوست کسی است که در کنار او می توانید خودتان باشید . 

( سقراط )

ولنتاین مبارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسنده » یه دل خسته . ساعت 4:33 صبح روز دوشنبه 89 بهمن 25