سفارش تبلیغ
صبا ویژنسرگرمی در مترو - یه دل خسته

به نام خدای عادل

نباید اجازه داد رفت و آمدهای مکرر آدمها در قطارهای زیرزمینی به زمانی کسل کننده تبدیل شود.

در بعضی از نقاط دنیا با نوآوری و ایجاد سرگرمی در محیط قطارهای زیرزمینی مطابق با فرهنگ و نیازهای اجتماعی، دست به ابتکارات جالبی زده اند که حتی گاهی مسافران را به جابه جایی بین واگنهای قطار ترغیب می کند!
 

عکس های زیر نمونه جالبی برای‌این موضوع است .نویسنده » یه دل خسته . ساعت 1:26 صبح روز سه شنبه 89 بهمن 12